روغن پالم

روغنی از  میوه ی نخل است. بزرگترین عرضه کننده ی این روغن کشور مالزی است که به عنوان روغنی بدن کلسترول در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. روغن پالم غنی از ترکیبات شیمیایی طبیعی بسیار مهمی است که برای سلامت و تغذیه بسیار حائز اهمیت هستند. این روغن حاوی کارتنوئید، ویتامین E ، اسیدهای چرب ضروری و دیگر مواد مغذی محلول در آب می باشد. همچنین منبع سرشاری از کالری است که انرژی روزانه ما را فراهم می کنند.