گندم

سبوس گندم مورد مصرف در خوراک دام و طیور
سبوس گندم (Wheat Bran) در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. در طیور معمولا از سبوس گندم برای تکمیل درصد حجمی جیره غذایی و اغلب به عنوان ماده خنثی استفاده می شود.
چون طیور قادر به هضم فیبر و موادسلولزی نیستند از این رو میزان اضافه نمودن سبوس به جیره غذایی نباید از درصد معینی تجاوز کند.
سبوس گندم عبارت از پوشش خارجی اولین و دومین لایه با حداقل آندوسپرم مغز گندم چسبیده به آن است که با طریقه بوجاری و آسیآب کردن معمولی از گندم جدا می شود.
ارزش سبوس بستگی به نوع و میزان خلوص، طرز تهیه و کار ماشینهایی دارد که گندم در آنها آرد شده و همچنین به مقدار آردی دارد که به پوسته چسبیده است.